رِفــآقـَتـ

...

هِـہ ↯

بِبین کـے بـہ مَن میگـہ جنـدھ!
هَمـونے کہ لَبـاشـ بہ لَبـ دُختَرـا بنـدھ✘برچسب‌ها: #sex???? ,
+ جمعه 25 دی 1394 | 12:12 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

ایـنا مَــردَنـ..┐؟┌

اینایے کہ ⇲
↫دَستہ جَمعے دُختَرھ رو دورھ کَردَنـ↬

+ جمعه 25 دی 1394 | 11:59 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

▒مـتـــــنـفــرم از شـبـــــــــــایـــــۍ
ڪــــــــہ مـیـدونـــــم چــمـــہ➣

▒ولــــــــــۍ نمـیـتـونــــم بــہ ██هــــیـچڪـــــس██ بــــگــم➣

+ پنجشنبه 25 تير 1394 | 13:52 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

شــــب ...
الڪل ...
خیــــــــابون ...
یـہ تَـــنِ لَـــــشْ ..
مشتی...
مارو نَـہ خُــدا دوس دارہ ...

نَـــہ بَــــندش ...

+ پنجشنبه 25 تير 1394 | 13:47 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

ـᓗـققا بـہ ایלּ نتیجـہ رسیـכלּ ڪه:

از یـہ جایے ب بعـכ نبا๛ بـᓗـث ڪرכ،

با๛ از انگشت وسط نهایت استـ؋ـاـכـہ رو ڪرכ

✖☠دختر تخس ☠✖

+ پنجشنبه 25 تير 1394 | 13:46 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

✘בیگِـہ بُریـבَܢܢ عَ هَمِـہ چیـ ✘

◢ےِ پیرهَـטּ سیــــاـهـ◣

↩ےِ آـهـ ڪوچیــــڪ↪

∵ےِ فاتحــــهـ∴

⇜ےِ پوزخَنـــב⇝

✧چَنـב قَطرـهـ اَشڪــ✧ـ

‡چَنـב בَقیقِــهـ فِـڪر‡

※ڪآمِت شیریـטּ※

~'حَلـالَـܢܢ ڪטּ رَفیـــــ❥ــــــق'~

+ پنجشنبه 25 تير 1394 | 13:42 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

✋✘ یک کَــــلام . . . خَــــــتم کَـــلام . . . ✘√• من مُــتــِـنَفِرَم از رَفیــــقِ لاشـــــے پَــــس ו√• هَمون بِهتـــــَر که دُشمَنــــَم باشـــے ×!! ☜

+ پنجشنبه 25 تير 1394 | 13:41 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

✘تَــنِ لَشــَم به اِشتِبـــاه زاييـــده شــُد بـــَد✘

★جــــَوونيمَــم بــه اِصطــِلاح گــاييــدـهـ شــُد رَفتــ★

✘مَــــن مـــَرامـــــــے اَز دوستــــام نـَديـدَمـ✘

★سَـــر پــا اَم زيــرِ سـايِــهـ اوستـــا كـــَريمَـــمـ★↯ღ↯

+ پنجشنبه 25 تير 1394 | 13:40 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

☜ بـِـــہ خــودم اومــدم دیــدم 15ســالـَمــــــہ↪
⇜ کُلی تـیـڪـــہ و وصــلـِــہ وحَــرف بــارمـــہ●•√
↯✍ ولـی کدومش وصــف [مَــن] وحـالــَمــه؟! ⇝⊙.◎
✘ ✘ بیـخیــال ✘ ✘

☜ وصــلــہ زدن کارہ مَــردمـــہ ایـن عـالــَمـــــــہ●•√

+ پنجشنبه 25 تير 1394 | 13:39 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

لــــــاشـــــــی

تــــو شــــنــــاســــــنامـــــــــت

بــــــــه جــــای نـــــام "پــــــــدر

بـــــــایـــد مــــــیــــنوشــــتـــــــن

جـــمـــــــعـــــی از خـیــریــــن شــــــهـــــــر

هــــــــheــــــــــه

+ پنجشنبه 6 فروردين 1394 | 13:54 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

عزیزᓄ توجذابــــــ×ـــ نیـωـتی…

ᓄـلت یڪـᓄ بیش ازפــב פـشــــــــ×ــــــرییטּ

+ پنجشنبه 6 فروردين 1394 | 13:52 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

خْـــيـلٰى وَقـْــٰــتْــهٰ تْـو ايـٰــنْ دُنْيـاٰ گـُـــــمـَم

بـٰيْـخْــٰيـٰالٰىْ زَدهٰ بـِهٰ مـُــخَـمْ انـْگـٰارٰ خـُلـــَم

+ پنجشنبه 6 فروردين 1394 | 13:52 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

بآس بَعضی وَقتآ...

دَست بِذآری زیرِ چوُنَتُ وُ [ جَریآنِ ] زِندِگیتوُ فَقَط تَمآشآ کُنی

بَعدِشَم بِگی: [ بِ دَرَک ]

+ پنجشنبه 6 فروردين 1394 | 13:52 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

مـــــث بعضـــــیا عاشـــــِق لاســــــــــ نیســـــــتم

برای هیچڪـــــس لاستیــــــڪ زاپاس نیستــــــَم

مـــــن عقــــــــده ای و بــے احسْْــاس نیســــــــــتم

مــــن خـــــودِخـــــودَمَمـ چیزے ڪه خیـلیا نیســــتن

+ پنجشنبه 6 فروردين 1394 | 13:51 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

لـآشـے بـآشـے عَـرشـے
خـآکـے بـآشـے فَـرشـے
هِـــــــhehـــــه

+ پنجشنبه 6 فروردين 1394 | 13:50 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

ﻣَـــ ـــﻦ ﺗَـــﻨــ ــهامــ

تـــو کــہ قهـــ ــــرﮮ

بــ ـاهـــامـــ

هِــــْـــ ـــــــــﻪ

+ پنجشنبه 6 فروردين 1394 | 13:49 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

[دُنـیـ ـا] کـَرد مـَنـو دَسـتـ بـهـ ِ سـَرَم
از نـوکـ ِ اَنـگـُشـتـم خـَسـتـَ ـس تـ ـا فـَرقـ ِ سـَرَم

+ پنجشنبه 6 فروردين 1394 | 13:49 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

بِـــه لُطفِ یِع دَیوســـ

زِندِگیــــم بــَرام شُد عِینِ یِـــه کآبوســــ
ـ
تو روحــــِت بی نآموســــــ

+ پنجشنبه 6 فروردين 1394 | 13:48 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |


+ چهارشنبه 5 فروردين 1394 | 19:29 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |+ چهارشنبه 5 فروردين 1394 | 19:23 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |


+ يکشنبه 2 فروردين 1394 | 15:22 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود. کشاورز گفت:
برو در آن نقطه بایست.من سه گاو نر راآزاد می کنم. اگر توانستی

دم یکیاز این گاو نرها را بگیری من دخترم را به تو خواهم داد.مرد قبول کرد.

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字در طویله اولی که از بقیه طویله ها بزرگتر بود باز شد. グーミーズ のデコメ絵文字

باور کردنی نبود، بزرگترین و خشمگین ترین گاوی که در تمام عمرش دیده بود بیرون آمد.

گاو که با سم بهزمین می کوبید، به طرف مرد جوان حمله ور شد. جوان خود را کنار کشید تا

گاو از کنارش گذشت.دومین در طویله که کوچکتر بود، باز شد

گاوی کوچکتر از قبلی که با سرعت حرکت می کرد از طویله خارج

にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字شد، جوان پیش خودش گفت:منطق می گوید این را ولش کنم، چون گاو بعدیにゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字

19300000کوچکتر است . این ارزشجنگیدن ندارد. سومین در طویله باز شد15000000

و همانطور که فکر می کرد گاوی که بیرون آمد،ضعیف ترین و کوچکترن گاوی بود01900000

که در تمام عمرش دیده بود.پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو پرید و دستش را

10300000دراز کردتا دم گاورا بگیرد اما گاو دم نداشت!!07100000

+ يکشنبه 2 فروردين 1394 | 15:21 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |


+ يکشنبه 2 فروردين 1394 | 15:11 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

بـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــر کـــــــــــــــــــــــس خـــــــــــــــــــــوبـــــــــــــی نمـــــــــــــودیـــــــــــــــــــــــــــــــــــم...


مادرشـــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــگ بگـــــــــــــــــــــــاد کـــــــــــــــــــه او نیــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــــــــــــــا را


به خـــــــــــــــــــــــوبی نـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــود!!! :|

+ يکشنبه 2 فروردين 1394 | 15:10 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

+ يکشنبه 2 فروردين 1394 | 15:09 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |


+ يکشنبه 2 فروردين 1394 | 15:06 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

✔ مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...

✔ امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...

✔ حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

✔ تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...

✔ مـنــ یـکــــ دخـترمــ

✔ دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

✔ دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!

✔ امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...

نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ...

✔ مـنــ یـکـــ دخـترمــ

✔ و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

✔کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...

مـیبــرمــ ...!

✔ مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

صـــآفــــمــ

ســآدهـ امــ

✔ ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ ...!

+ شنبه 1 فروردين 1394 | 15:43 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |


+ شنبه 1 فروردين 1394 | 15:42 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |


+ شنبه 1 فروردين 1394 | 15:41 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

مــَــــــن
اَز دُوستــــــ دُختَـــر قَبلیشــــ
اَز دُوستــــــ دُختَـــر بَعدیشــــ
اَز دُختـَــرهایـِـ مَحَلَشـونــ
اَز دُختـَــرهایـِـ فامیلِشونــ
اَز دُختـَــرعَمــو هاشــ
اَز دُختـُــر خــاله هاشــ
اَز خـــواهَر اَلَکــیاشــ
تمام دُختَـــراییــــ کـِ like قلـــ3>ــب میکننـــ
دختـــرایی کـِـ نِگـاشــ میکننــ
و تمامیهـ دوستـــانــ
مــــــــــــُــــــــتـــِــــــنــــــــَــــــــفـــ ــــِـــــــــرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چیهــ خو
مالهــ خودمهـــ
حَســـودَمــ
ایـــشــــــــــــــــــــ

+ شنبه 1 فروردين 1394 | 15:40 | دختــریـــ کهـــ منــ بــاشـــمــ |

Sara